Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Split | 29–30. 4. 2013.

Posljednji sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska–EU

U Splitu se 29. i 30. travnja 2013. održava posljednji, sedamnaesti, sastanak Zajedničkog parlamentarnog odbora Republika Hrvatska – Europska unija, kojim supredsjedaju Andrej Plenković, predsjednik Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru i Gunnar Hökmark, voditelj izaslanstva Europskog parlamenta.

sabor28

Teme prvog dana sastanka Zajedničkog parlamentarnog odbora, na kojem sudjeluju zastupnici Hrvatskoga sabora i Europskog parlamenta bile su završne pripreme za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji - predstavljanje monitoring izvješća Europske komisije o pripremljenosti Hrvatske za članstvo u EU-u i Rezolucije Europskog parlamenta o sveobuhvatnom monitoring izvješću o pripremljenosti Hrvatske za članstvo u EU-u, proces ratifikacije Ugovora o pristupanju u državama članicama EU-a, rezultati prvih izbora za Europski parlament u Hrvatskoj te politička situacija u Jugoistočnoj Europi.

Sugovornici su pozdravili skoro članstvo Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja. Pozvali su preostale države članice EU-a da što skorije završe postupak ratifikacije Ugovora o pristupanju. Izrazili su zadovoljstvo pozitivnim izvješćem Europske komisije iz ožujka ove godine te činjenicom da je Hrvatska ispunila sve prioritetne aktivnosti i da je dobro pripremljena za preuzimanje obveza koje proistječu iz članstva. Sugovornici su također pozdravili odlučnost Hrvatske da nastavi provoditi reforme i poslije datuma pristupanja. Istaknuta je predanost Hrvatske aktivnoj i konstruktivnoj ulozi u regionalnoj suradnji te potpori državama Jugoistočne Europe na poduzimanju europskih reformi te institucionalnom približavanju EU.

Hrvatski i europski zastupnici pozdravili su izbor dvanaest hrvatskih zastupnika u Europski parlament te izrazili nadu da će se intenzivirati aktivnosti vezane za informiranje građana o EU, posebno u svjetlu sljedećih izbora za Europski parlament u proljeće 2014. Izražena je zahvala dosadašnjim hrvatskim promatračima u Europskom parlamentu na njihovom aktivnom djelovanju i zalaganju za hrvatske interese.

Hrvatski i europski zastupnici posjetili su i Brodosplit d.d., gdje su razgovarali s novom upravom slijedom potpisivanja Privatizacijskog ugovora, koja ih je upoznala s budućim poslovnim projektima. Zastupnike Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta primio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Ante Sanader.