Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 20. 1. 2015.

Turska: jedan od najvećih izazova u politici proširenja Unije

Kao potpredsjednik Odbora za vanjske poslove zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi o nacrtu izvješća o napretku Turske

Pohvalivši rad kolegice Kati Piri na nacrtu Izvješća, Plenković je podsjetio na to da je Turska započela pregovore 3. listopada 2005, istoga dana kada i Hrvatska. Hrvatska je tu, a specifičan turski put prema Europskoj uniji – koji traje od 1963. godine, kada je potpisan Ankarski ugovor o pridruživanju – zasigurno je jedan od najvećih izazova u politici proširenja, rekao je Plenković. Važno je da se metodologija pregovora s Turskom pokuša uskladiti s promijenjenom metodologijom pregovora kakvi se vode sa zemljama jugoistoka Europe. Pritom je istaknuo da su ključna poglavlja tzv. sistemska poglavlja 23. i 24. Ona dotiču sve brige koje su došle do izražaja u intervencijama kolega – od ljudskih prava i opće vladavine prava preko diobe vlasti i neovisnosti pravosuđa do slobode medija. Stoga je bitno da se reforme na tim područjima potaknu i prate kroz proces pregovora, rekao je Plenković. Dodao je da bi upravo ta dva momenta mogla odrediti smjer daljnjih reformi u Turskoj.

Kada je riječ o sigurnosnoj ulozi Turske kao regionalnog i globalnog aktera, Plenković smatra da se s obzirom na prihvat izbjeglica i na situaciju u Siriji i u Iraku mora razvijati koherentan dijalog na području vanjske politike jer je Turska većini članica Europske unije saveznica u okviru NATO-a. Godina 2014. bila je za Tursku godina Europske unije, a prije nekoliko mjeseci u Europskom smo parlamentu razmijenili mišljenja s ministrom za europske poslove Vulkanom Bokzirom; sve to ulijeva povjerenje u daljnji reformski put Turske prema Europskoj uniji, zaključio je Plenković.