Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Pariz | 5. 1. 2024.

Vlada je učinila sve da osigura pad inflacije

Premijer Plenković komentirao je podatke Državnog zavoda za statistiku za prosinac, koji pokazuju da je stopa inflacije na godišnjoj razini smanjena na 4,5%

Trend smanjivanja stope inflacije je očekivan i u skladu s Vladinim najavama, kazao je premijer, a na mjesečnoj razini je kontinuiran, iako je u prosincu bio manje smanjen nego što bi bilo dobro radi porasta cijena hrane, pića, duhana i svega drugoga što se najviše konzumira u blagdansko vrijeme.

Vlada osigurava opskrbu energentima, naglasio je, uz priuštive cijene i benzina i dizela i plavog dizela te plina i struje.

"S naše je strane učinjeno sve da dođe do daljnjega pada stope inflacije na mjesečnoj razini", dodao je.

Vlada će prema zakonskoj proceduri Saboru predložiti novog državnog odvjetnika

Komentirao je i izbor novog državnog odvjetnika, kazavši da se radi o procesu koji se provodi sukladnom zakonu.

Državno odvjetničko vijeće raspisalo je natječaj u zakonskom roku, dodao je, a prijave su se podnosile do kraja prosinca, te sada to vijeće prolazi formalnu proceduru verifikacija kriterija onih koji su se kandidirali.

Kada Državno odvjetničko vijeće proslijedi kandidature Vladi Republike Hrvatske ona će, nakon intervjua s kandidatima, svoj odabir predložiti Hrvatskom saboru, kao što to zakon i predviđa.

Naglasio je kako Vlada, za razliku od predsjednika Republike pri proceduri imenovanja predsjednika Vrhovnoga suda, sigurno neće kršiti zakonske odredbe.

Državni će odvjetnik, istaknuo je, biti u svome radu potpuno neovisan, profesionalan te imati odgovarajuće kvalitete, kao što je to bilo i do sada.

Vlada se najviše zalaže za borbu protiv korupcije, poručio je premijer Plenković, naglasivši kako je cilj Vlade, koja je osigurala 25 milijardi eura europskih sredstava, da se ta sredstva koriste i svrhovito i zakonito i sukladno predviđenoj proceduri.