Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 13. 1. 2023.

Od svih aktera očekujemo odgovornost i društvenu solidarnost

Za poslovne subjekte koji ne budu poštovali zaključak o vraćanju cijena na razinu od 31. prosinca premijer Andrej Plenković najavio je novčane kazne i mogućnost ukidanja subvencija za energente

Otvarajući 184. sjednicu Vlade, predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se na nekoliko aktualnih tema u proteklim danima.

Zahvalio je ministrici Nataši Tramišak i ministru Ivanu Paladini na doprinosu koji su dali radu Vlade u svojim resorima te najavio da će idućeg tjedna pred saborskim odborima predstaviti nove ministre – Branka Bačića i Šimu Erlića.

Dodao je da će se idućega tjedna predstaviti i određene institucionalne modifikacije kada je riječ o aktivnostima povezanim s obnovom nakon potresa čiji je cilj da se ona ubrza i bude učinkovitija kako bi 2023. godina bila uistinu godina pomaka u tom procesu.

Osvrnuo se nadalje na slučaj osmero hrvatskih državljana uhićenih u Zambiji, koji su nakon mjesec dana u istražnom zatvoru jučer pušteni da se brane sa slobode. Hrvatska diplomacija u kontaktu je s njima i sa zambijskim vlastima, kazao je, a koriste s e i usluge delegacije Europske unije. Nastavit ćemo s daljnjom konzularnom zaštitom i pružanjem pravne pomoći, rekao je premijer Plenković.

Nastavljamo s potporom Ukrajini

Izvijestio je da je prije nekoliko dana razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o stanju u toj zemlju. "Izrazio sam mu podršku. Dogovorili smo daljnju suradnju i daljnju potporu Hrvatske Ukrajini, kao što već konzistentno radimo gotovo već 11 mjeseci", kazao je.

Jučer je premijer Plenković boravio u službenom posjetu Estoniji, gdje se sastao s državnim vrhom. Kao posebno važno istaknuo je estonsko iskustvo u digitalizaciji javnih usluga i gospodarstva, gdje su napravljeni ogromni iskoraci, koje može biti korisno Hrvatskoj osobito nakon usvojene Strategije digitalizacije.

Hrvatskim rukometašima zaželio je puno uspjeha na Svjetskom prvenstvu koje počinje danas.

Novčane kazne za neopravdano dizanje cijena

Što se tiče današnjih odluka na sjednici Vlade, posebno je izdvojio dvije. Prva je potpora Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno dodatnih četiri milijuna eura za Sisak te tri milijuna eura za Glinu za saniranje posljedica potresa.

Druga je praćenje kretanja cijena uvezi s uvođenjem eura. Podsjetio je da je Vlada prošloga tjedna usvojila Zaključak kojim je zadužila Državni inspektorat, Poreznu i Carinsku upravu da krenu u akciju i pošalju sve svoje službe na teren.

Cilj je tih aktivnosti identificirati one subjekte koji su prilikom konverzije u euro neopravdano podigli cijene i time direktno išli nauštrb kupovne moći građana te nanijeli određenu štetu gospodarstvu dodatno povećavajući dizanjem cijena ionako visoku stopu inflacije.

Oni poslovni subjekti kod kojih se utvrdi da su neopravdano podizali cijene, a ne budu li u roku koji im je zadan vratili cijene na one koje su vrijedile prije konverzije, snosit će novčane kazne.

Uočimo li daljnje kršenje zakonskih propisa, moguće je i ukidanje subvencija poslovnim subjektima

Istaknuo je da se bilježi i da je velik broj poslovnih subjekata odmah po usvajanju Zaključka Vlade reagirao i korigirao cijene te ih vratio na razinu od 31. prosinca, što je pozdravio naglasivši da i od drugih, koji su neopravdano podigli cijene, očekuje da slijede te primjere.

"Uočimo li daljnje kršenje Zaključka Vlade, kao i zakonskih propisa koji su doneseni, imamo niz alata za zaštitu potrošača. Riječ je o mogućem vraćanju cijena na ranije razdoblje te ukidanju subvencija, a podsjećam da smo regulirali znatno nižu cijenu struje gospodarskim subjekata, da ne govorim o plinu, naftnim derivatima i smanjenoj stopi PDV-a na brojne proizvode", upozorio je premijer Plenković.

Podsjetio je da je cijeli paket subvencija u prošloj godini, vrijedan 3,6 milijardi eura, išao za tim da gospodarstvo i građani prebrode ovu veliku krizu vanjskoga karaktera, uzrokovanu prije svega ruskom agresijom na Ukrajinu.

Sve nadležne službe primaju veliki broj pritužbi građana, kazao je premijer Plenković i dodao da ih poziva da i dalje informiraju inspektorat i porezni i carinsku upravu o situacijama za koje procjenjuju da su u suprotnosti s onim što je trebala biti jednostavna zamjena cijena u kunama u eure.

Od svih aktera očekujemo odgovornost i društvenu solidarnost

Upravo u kontekstu kontinuiranih napora Vlade, a koji se poduzimaju i na razini cijele Europske unije, da se smanji stopa inflacije važno je izbjeći neodgovorno i neopravdano dizanje cijena čime se direktno udara na standard građana.

"U ovom vremenu kriza važna je velika društvena odgovornost i velika solidarnost i ponašanje koje nije profitersko, nego je razumno i odgovara onome što je Hrvatska danas – a to je da je 30 godina nakon samostalnosti realizirala sve svoje strateške ciljeve, sve kapitalne nacionalne zadaće i sada moramo perfektuirati način na koji nam društvo i institucije funkcioniraju, a to podrazumijeva i odgovornost poslovanja subjekata na tržištu u socijalno-tržišnom gospodarstvu", naglasio je premijer.

Naglasivši važnost tržišta i slobode poduzetništva, istaknuo je da su odgovornost i društvena solidarnost u ovakvim situacijama elementi koji se ne mogu zaobići.

U kontekstu ogromnih potpora Vlade građanima i gospodarstvu, najavio je da će se one nastaviti i dalje premda po vokaciji ova Vlada nije ona koja zagovara veliki državni intervencionizam. Ali, dodao je, takva su vremena i okolnosti.

"Kad već mi to radimo ovako sustavno i sveobuhvatno, na način da smo očuvali socijalnu koheziju u društvu, očekujemo od svih aktera jednako ponašanje", poručio je premijer Plenković najavivši da će nadležna tijela još intenzivnije krenuti u nadzore i djelovati prema onima koji se ne ponašaju sukladno zakonu.

Pomoć Sisku i Glini za obnovu vrijedna sedam milijuna eura

Nakon uvodnog izlaganja premijera Andreja Plenkovića na 184. sjednici Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju u vezi s potresom.

Kazao je da je u obnovu i revitalizaciju Banovine u protekle dvije godine sveukupno uloženo 265,5 milijuna eura.

"Radi stvaranja pretpostavki za provedbu programa obnove do sada smo uklonili 793 objekta, na što je utrošeno 7,2 milijuna eura", rekao je Medved. Ugovorena je izgradnja 578 zamjenskih obiteljskih kuća, sa 18 izvođača radova, u iznosu od 75,92 milijuna eura.

Dosad je obnovljeno 4.119 obiteljskih kuća, a na današnji dan na 538 se izvode radovi. Odobren je povrat sredstava po provedenom programu samoobnove u iznosu od 1,5 milijuna eura.

Nastavlja se izgradnja 20 višestambenih zgrada sa sveukupno 308 stanova u iznosu od 40,7 milijuna eura.

Obnovljen 41 oštećeni objekt u vrijednosti višoj od 6,6 milijuna eura

Potpredsjednik Vlade naglasio je napor učinjen od strane Sisačko-moslavačke županije, koja je u suradnji s Vladom obnovila 41 oštećeni objekt u vrijednosti višoj od 6,6 milijuna eura, a trenutno se obnavlja 40 objekata vrijednosti 67 milijuna eura.

Podsjetio je i da su Hrvatske vode do sada uložile više od 13 milijuna eura, a planirano ulaganje u ovoj godini iznosi više od 73 milijuna eura. Hrvatska elektroprivreda obnovila je više od 300 trafostanica, niskonaponskih mreža i srednjenaponskih vodova, a njihova ulaganja iznose više od 18 milijuna eura.

U sektoru prometa utrošeno je 39 milijuna eura za sanaciju prometnica, mostova i klizišta, s posebnim naglaskom da je u postupku nastavaka izgradnje autoceste Lekenik–Sisak.

U sektoru obrazovanja obnovljeno je 20 škola. U sektoru poljoprivrede putem više natječaja obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala odobreno je 157 korisnika za koje je odobren iznos veći od 4,5 milijuna eura.

Za hitne mjere zaštite i sanacije zaštićenih kulturnih dobara do sada je utrošeno tri milijuna eura, a odobreno je 60 programa obnove ukupne vrijednosti više od 80,5 milijuna eura. Završena je dokumentacija za obnovu 26 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u središtu Petrinje i u idućim tjednima započet će kompletna obnova.

"Promatrajući kretanje zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji 2019. – 2022., vidljivo je kako se povećava broj zaposlenih", kazao je Medved. Naveo je da je u 2019. godini bilo zaposleno 40.271 osoba, dok je u 2022. njih 40. 906.

Porastao je broj trgovačkih društava

Izvijestio je također da se broj trgovačkih društava u 2020. i 2021. povećao za više od 200. Ukupan broj aktivnih obrta od 2020. povećao se za 300. U istom tom razdoblju ukupan broj zaposlenih u obrtima povećao se za 400 osoba.

Isto tako, dodao je, u 2021. godini na području Sisačko-moslavačke županije ukupni prihodi poduzetnika u odnosu na 2020. veći su za 23% i iznose milijardu i 725 milijuna eura. "To su pokazatelji našeg zajedničkog napora, Vlade i Županije, u svjetlu obnove i revitalizacije Banovine", zaključio je Medved.

Sisku pomoć u iznosu od četiri, a Glini od tri milijuna eura

Iz državnog proračuna Sisku i Glini bit će isplaćena pomoć u ukupnom iznosuod sedam milijuna eura za financiranje troškova povezanih s posljedicama katastrofalnih šteta od potresa na zgradama i infrastrukturi javne namjene, koje nisu prihvatljiv trošak iz Fonda solidarnosti EU-a.

Sisak i Glina obratili su se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za pomoć u saniranju posljedica šteta od potresa, koje nisu prihvatljiv trošak iz Fonda solidarnosti EU-a, jer sami ne mogu osigurati novac za obnovu, pa je Vlada na sjednici donijela odluku o dodjeli sredstava – Sisku u iznosu od četiri milijuna, a Glini tri milijuna eura.

Sisak je zatražio pomoć za obnovu zgrade Gradske vijećnice, Starog mosta, Knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac, Odgojno obrazovnog kompleksa Galdovo, Kristalne kocke vedrine i Kazališta 21 s učilištem.

Glina je zatražila financijsku pomoć za izgradnju stambenog fonda, infrastrukture na području novih stambenih kvartova, poboljšanje infrastrukture na području gdje država gradi zamjenske kuće, izgradnju novog autobusnog kolodvora, obnovu Doma branitelja i poslovnih prostora u vlasništvu grada.

Osigurana sredstva za troškove ogrjeva na drva

Vlada je donijela i Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za ovu godinu, kojom se osigurava ukupno 7.726.575 eura za troškove ogrjeva na drva za korisnike zajamčene minimalne naknade (ZMN).

"Jedinice lokalne samouprave dužne su u svojim proračunima osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN-a, a mi smo u državnom proračunu osigurali dio sredstava potrebnih za troškove stanovanja, i to za troškove ogrjeva korisnika ZMN-a koji se griju na drva", rekao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Nakon što smo lani prvi put osigurali sredstva u državnom proračunu za pokriće troškova stanovanja JLS-ima razvrstanima u I. i II. skupinu razvijenosti, nastavljamo to činiti i u ovoj godini, zbog toga smo u proračunu osigurali 7,7 milijuna eura, dodao je Piletić.

Nastavlja se nadzor cijena

Državni inspektorat nastavit će nadzirati cijene radi zaštite potrošača, kazala je pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić, a nastavak nadzora najavili i porezna i carinska uprava.

Prema podacima koje je iznijela, tržišna i turistička inspekcija su od 7. do 11. siječnja obavile ukupno 696 nadzora, pri čemu je u njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca lani, a 103 inspekcijska nadzora još su u tijeku.

U 30% obavljenih inspekcijskih nadzora, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno je neopravdano povećanje cijena.

Tržišna inspekcija je obavila 398 nadzora, a utvrđen je 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te osam u ostaloj trgovini na malo.

Filipović-Grčić je istaknula da je više od 70% poslovnih subjekata tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do njegova okončanja, vratilo cijene na stanje od 31. prosinca lani.

Navela je također da je prema preliminarnim podacima utvrđeno da su frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno neopravdano poskupjele do 20%, dok je u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđeno poskupljenje i do 50% .

Što se tiče trgovine na malo, preliminarni podaci pokazuju prosječno povećanje cijena kontroliranih proizvoda do 13% – primjerice pileće i pureće meso, dimljena pečenica, voda, sok, jaja.

U pekarnicama je zabilježeno povećanje cijena kruha i ostalih proizvoda do 15%, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda od 20 do 30%.

Turistički inspektori su obavili 298 inspekcijskih nadzora te su u 127 nadzora (42,6%) utvrdili da su ugostitelji nakon 31. prosinca 2022. od 1. siječnja 2023. neopravdano povećali cijenu ugostiteljske usluge, od 0,5 do 15%, a iznimno u pojedinim slučajevima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga čak do 43%.

Filipović-Grčić je istaknula da sad slijedi poduzimanje upravnih i prekršajnih mjera, a visina kazne je propisana do 26.544,56 eura za pravnu osobu, dok je za fizičku osobu – trgovca najviša propisna kazna do 1.990,84 eura.

Onima koji su tijekom nadzora vratili cijene svojih proizvoda to će im se uzeti kao olakotna okolnost pri odmjeravanju visine novčane kazne. No nasuprot tomu, svi oni poslovni subjekti koji nisu postupili po zaključku Vlade, odnosno koji su neopravdano povećali cijene, to će im se uzeti kao otegotna okolnost.

Filipović-Grčić je poručila kako će inspekcije Državnog inspektorata i dalje, svaka u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore.

Porezna uprava provela 163 nadzora, u dvije trećine utvrđene nepravilnosti

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša je izvijestio da je ta institucija nadzorne aktivnosti započela 9. siječnja, do sada je provela 163 ciljana nadzora na temelju dojava građana, a u dvije trećine slučajeva su utvrđene nepravilnosti.

Kada je riječ o planovima za buduća postupanja, tjedno bi trebalo biti minimalno 250 nadzora, uz sudjelovanje minimalno 100 inspektora, rekao je Kutleša.

Neopravdano porasle cijene cigareta, u prosjeku za 1,17%

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović je istaknuo da je ta institucija svoje aktivnosti prioritetno usmjerila na pojačani nadzor subjekata koji podliježu primjeni carinskog i trošarinskog zakonodavstva. Pritom je u prvom redu provedena detaljna analiza cijena duhanskih prerađevina i naftnih derivata.

Analizom cjelokupnog hrvatskog tržišta duhanskih proizvoda i prerađevina, više od 250 pojedinačnih proizvoda, generalno se može zaključiti da su cijene cigareta, koje su daleko najznačajniji duhanski proizvod, neopravdano porasle, u prosjeku 1,17%. Nadalje, cijene sitno rezanog duhana prosječno su neopravdano porasle za 0,72%, a cijene grijanih duhanskih proizvoda za 1,30%.

"Iako se na prvi pogled može zaključiti da se radi o ne tako značajnom rastu cijena duhanskih prerađevina, treba naglasiti da se radi o rastu koji je neopravdan i prije svega uvjetovan neopravdanim zaokruživanjem cijena", istaknuo je Demirović.

Tijekom dana će se održati i sastanak s predstavnicima tog sektora kojima će se predstaviti rezultati analize, a Demirović je rekao da sve upućuje da će sami poslovni subjekti korigirati cijene.

Također, izvijestio je Demirović, u završnoj je fazi i provedba nadzora kretanja cijena naftnih derivata, a preliminarno se može utvrditi da je i tu, tijekom prvih dana uvođenja eura, došlo do slučajeva neopravdanog podizanja cijena.

S ciljem zaštite potrošača i provedbe zaključka Vlade, od 1. siječnja Carinska uprava je započela provedbu i 50 nadzornih postupaka, različitog stupnja kompleksnosti, koji ne uključuju nadzor tržišta duhanskih prerađevina i naftnih derivata, naveo je Demirović.

Najviša cijena ulja i mljevenog mesa manja, a šećera i lopatice veća za 26 centi

Vlada je izmijenila Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda, pa je tako najviša moguća maloprodajna cijena suncokretovog ulja i mljevenog mesa smanjena za dvije kune odnosno 26 centi, a cijena šećera i svinjske lopatice povećana za isti iznos.

Tako se današnjom odlukom cijena dva proizvoda smanjuje za dvije kune odnosno 26 centi pa najviša maloprodajna cijena litre ulja sada može iznositi 1,86 eura, a svinjskog mljevenog mesa (pakiranje od kilograma) 4,11 eura. Za dvije kune ili za 26 centi povećava se maksimalna cijena dva proizvoda pa je cijena kilograma šećera limitirana na 1,33 eura, a kilograma svinjske lopatice na 3,58 eura.

Cijene devet proizvoda će tako i dalje biti ograničene, a ograničenje će trajati do 31. ožujka ove godine, odnosno do isteka paketa mjera pomoći građanima iz rujna prošle godine, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Izmjene zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima se propisuje da masa sredstava za plaće zaposlenih u JLP(R)S ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.

Predlaže se i ograničenja ukupne mase sredstava za plaće u onim jedinicama koji su u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarili sredstva fiskalnog izravnanja iz proračuna i pomoć izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15%.

"U takvim jedinicama ukupna masa sredstava za plaće ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna", objasnio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Također, određuje se da ograničenja mase sredstava za plaće ne uključuju sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave i zaposlenih na provedbi projekata za iznose koji se financiraju iz inozemstva ili od subjekata unutar proračuna.

Prihvaćeno Izvješće predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022.

Prihvaćeno je i Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2022. godini.

Na dnevnom redu sastanaka su, između ostalog, razmatrane sljedeće teme: vojna agresija Rusije na Ukrajinu, sigurnost i obrana, sigurnost opskrbe hranom, energetika, gospodarska pitanja, kritična infrastruktura, COVID-19, zahtjevi Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo u Europskoj uniji, zapadni Balkan, Konferencija o budućnosti Europe, Južno susjedstvo, transatlantski odnosi te vanjski odnosi (Kina, Bosna i Hercegovina, Istočno Sredozemlje, Bjelarus, sastanak na vrhu EU-ASEAN, sastanak na vrhu EU-AU, Konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama 2022. u Sharm el- Sheikhu (COP27), Iran).

Na sastanku u prosincu 2022., Europsko vijeće je također pozdravilo ulazak Hrvatske u schengensko područje 1. siječnja 2023. te je potvrdilo zaključke Vijeća od 13. prosinca 2022. o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja te se složilo da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidatkinje.

Konačni prijedlog zakona o kazalištima

U Sabor je upućen i Konačni prijedlog zakona o kazalištima, kojim se uvodi model financiranja programa nacionalnih kazališta od Ministarstva kulture i medija na četverogodišnje razdoblje, odnosno vezan za mandatno razdoblje intendanta nacionalnog kazališta, a iznos sredstava za svaku godinu utvrđivao bi se ugovorom između osnivača, Ministarstva i nacionalnog kazališta.

"To će značajno unaprijediti planiranje i rad kazališta", ocijenila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Istaknula je pritom da je u konačnom prijedlogu zakona, nakon što je raspravljen u Hrvatskome saboru u prvom čitanju, izostavljena potvrda ministra za imenovanje intendanta nacionalnog kazališta.

"To je pitanje o kojemu se mnogo raspravljalo u prvom čitanju, na kraju smo se odlučili da tu naknadnu potvrdu izostavimo iz zakona", rekla je.

Prema sadašnjim odredbama intendanta nacionalnog kazališta imenuje i razrješava dužnosti predstavničko tijelo osnivača, a potvrđuje ga ministar kulture.

Obilježavanje 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad obilježavanjem 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je da je vojno-redarstvena operacija Maslenica jedna od najuspješnijih u Domovinskom ratu. Započela je 22. siječnja 1993. Hrvatska vojska je u 72 sata oslobodila 202 četvorna kilometra okupiranog teritorija.

Program obilježavanja trajat će od 20. do 23. siječnja 2023., a zajednički ga organiziraju Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zadarska županija i Grad Zadar.

"S obzirom na značaj te pobjedonosne vojno-redarstvene operacije iz Domovinskog rata predlažem Vladi da prihvati pokroviteljstvo", kazao je Medved.

Izvor: Hina/Vlada