Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 10. 3. 2014.

Aktivnosti Odbora za predstavke u 2013.

Zastupnik Andrej Plenković zahvalio je izvjestitelju Jaroslawu Walesi na izvješću o djelatnostima Odbora za predstavke u 2013. godini, koje nudi objektivan pregled njegova rada i sadržava konstruktivne preporuke za jačanje njegovih administrativnih kapaciteta

Za razliku od ostalih odbora Europskog parlamenta koji kreiraju zakonodavstvo EU, Odbor za predstavke sluša građane i na temelju njihova inputa provjerava primjenu zakonodavstva Europske unije u državama članicama. Građani Europske unije prepoznali su taj instrument te ga sve više koriste, a pitanja okoliša, temeljnih prava i unutarnjeg tržišta tri su glavna tematska područja podnesenih predstavki.

Uspostavom temeljnog prava građana na predstavke nastojalo se europskim građanima i onima koji borave u Europskoj uniji ponuditi jednostavan način obraćanja institucijama Unije. Cilj je postignut, jer je od 2009. godine evidentirano gotovo 10.000 predstavki, a u Europskoj godini građana 2013. zaprimljeno ih je čak 2.885.

S obzirom na to da broj predstavki raste te da se jedan dio njih odbacuje zbog toga što se ne odnose na pitanja s područja djelovanja Unije, treba unaprijediti suradnju s parlamentima država članica i njihovim, nacionalnim odborima za predstavke. Plenković smatra da u dobu kada se često govori o jazu između institucija EU i njezinih građana treba Odboru za predstavke osigurati dostatne i kvalitetne uvjete za daljnji rad.