Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 9. 1. 2020.

Sprečavanje neopravdano ograničavajućih uvjeta za rad u struci

Otvarajući 201. sjednicu Vlade, premijer Plenković podsjetio je na svoj ovotjedni sastanak s francuskim predsjednikom Macronom u Parizu te istaknuo da su to bile prve velike političke konzultacije nakon početka predsjedanja Vijećem Europske unije

„Francuska daje snažnu potporu našim prioritetima, a također i ambicijama da damo naš doprinos rješavanju nekoliko ključnih i zahtjevnih dosjea Europske unije u sljedećih šest mjeseci“, dodao je predsjednik Vlade.

Također, naveo je aktivnosti u iduća dva dana; sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Michelom, nakon toga sastanci s povjerenicima Europske komisije, bit će svečani koncert u HNK, sutra sastanak u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, između Kolegija povjerenika Europske komisije i cijele Vlade.

„Vjerujem da će njihov boravak danas dodatno pridonijeti boljem razumijevanju hrvatske javnosti i građana o našim aktivnostima kao zemlje koja predsjeda, ali i uopće o koristima članstva u Europskoj uniji i onome što donosi našim sugrađanima“, zaključio je premijer.

Sprečavanje neopravdano ograničavajućih uvjeta za rad u struci

Ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Kazao je da se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. godine o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije.

„Direktiva propisuje obvezu članica država da provedu ex ante ocjenu proporcionalnosti kako bi se spriječilo uvođenje neopravdano ograničavajućih uvjeta za rad u profesiji“, naglasio je Aladrović i dodao da je cilj spriječiti neopravdana ograničenja pristupu obavljanja reguliranih profesija.

Radi razvoja jedinstvenog EU tržišta, nastavio je, u području usluga potrebno je ukinuti sva ograničenja koja nisu opravdana zaštitom javnog interesa, posebice zaštitom javnog zdravlja.

„Kako bi se utvrdilo da su pojedina ograničenja za pristup profesiji opravdana, potrebno je provesti ispit proporcionalnosti“, kazao je.

Aladrović je pojasnio da će provedbom ispita proporcionalnosti ovaj zakon utjecati na povećanje mobilnosti stručnjaka i slobodu pružanja usluga.

Zrakoplovno-tehničkom centru unos 122,628 milijuna kuna u temeljni kapital

Vlada je dala i suglasnost za unos materijalne imovine u temeljni kapital trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar, ukupne vrijednosti 122,628 milijuna kuna.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević podsjetio je da je Zrakoplovno-tehnički centar osnovan odlukom Vlade 23. rujna 2009. godine radi obavljanja poslova održavanja, obnove, popravka zrakoplova i zrakoplovno-tehničkih sredstava. „Prenesena mu je na upravljanje i korištenje oprema i sredstva za rad, na neodređeno vrijeme i bez naknade koja su bila u posjedu Zrakoplovno-tehničkog zavoda, koji je djelovao u okviru Ministarstva obrane, a odlukom o suglasnosti ta se materijalna imovina u iznosu od 122,628 milijuna kuna unosi u temeljni kapital društva“, kazao je ministar.

Članovi NATO-ove misije na sigurnom u Kuvajtu

Vlada je donijela i odluke o osnivanu četiriju nacionalnih povjerenstava, prvo je Nacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe, te tri povjerenstva za posebne vrste divljači, - za gospodarenje dabrom, za gospodarenje smeđim medvjedom i za gospodarenje mačkom divljom.

Zadaća prvog Povjerenstva je potvrđivanje vrhunskih trofeja divljači, ocjenjivanje trofeja divljači koji se žele iznijeti iz Republike Hrvatske, a nalaze se u skupini pet točaka manjoj od vrhunskog trofeja divljači.

Ostala tri povjerenstva imaju zadaću izrade i provođenja Plana gospodarenja i njegovih revizija, akcijskog plana te praćenje ostvarenja planiranih aktivnosti i ocjena učinkovitosti provedbe Plana gospodarenja. Povjerenstva izrađuju preporuke, mišljenja i izvješća o gospodarenju navedenom divljači te daje smjernice za donošenje novih ili izmjene važećih propisa na ovom području.

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine, za 2017. i 2018. godinu, kao i Periodična izvješća Republike Hrvatske o primjeni Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, za razdoblje od 2007. do 2018.

Predsjednik Vlade na kraju je sjednice napomenuo da je rotacija kontingenta hrvatskih časnika i dočasnika, koja je bila u NATO-ovoj misiji u Iraku, sretno došla u Hrvatsku, „dok je novi kontingent, kao i drugi članovi te misije, koja je trenutno suspendirana, odnosno premještena u Kuvajt, na sigurnom u Kuvajtu.“