Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 18. 4. 2018.

Cijela Vlada čvrsto stoji iza hrvatske poljoprivrede

Donijeli smo Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a koncentrirani smo na koncept »Od polja do stola« da bismo olakšali proizvodnju svježe hrane za hrvatske potrošače

Predsjednik Vlade Plenković nazočio je potpisivanjusporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede i Agencijeza plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) teHrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatske agencije za malogospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), za provedbufinancijskih instrumenata (FI), novog oblika potpore iz Programaruralnog razvoja. 

Potpisivanjem tih sporazuma o financiranju pokrenuo sefinancijski instrumenti koji će omogućiti brži i lakši pristupfinanciranju za ulaganja u rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog išumarskog sektora. 

PredsjednikVlade izrazio je snažnu potporu hrvatskoj poljoprivredi, kao i zahvalusvima onima koji su prepoznali da je za određene aspekte proizvodnjeteško pronaći financiranje s aspekta komercijalnih banaka.

Kazaoje da je ovim sporazumima popunjena svojevrsna praznina u financiranjute istaknuo kako spoj sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda,državnog proračuna te komercijalnih banaka predstavlja rješenje i zaniže kamatne stope, i za niže naknade te duže rokove otplate za hrvatske poljoprivrednike. 

Kadaje riječ o poticajima, predsjednik Vlade istaknuo je dva načela unjihovoj isplati, transparentnost i redovitost. Pojasnio je dapoljoprivrednici mogu planirati svoje aktivnosti, s obzirom nato da znaju daavansi započinju u studenome, a plaćanja u siječnju i svibnju. 

Plenkovićje istaknuo i da je Vlada predložila dva izrazito važna zakona zapoljoprivrednike, a to su Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon oobiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

Naveoje i koncentriranost na politiku „Od polja do stola“, pri čemu se Vladatrudi olakšati poziciju hrvatskih poljoprivrednih proizvođača natržištu kako bi se na taj način osigurala svježa i zdrava hranahrvatskih poljoprivrednika, koju će u konačnici konzumirati hrvatskipotrošači. 

„Ova milijarda kuna, koliko će ovaj financijski instrument staviti na raspolaganje, predstavlja još jedan mehanizam na temelju kojeg osnažujemo hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju. To je dio naše politike i Programa. Cijela Vlada čvrsto stoji iza hrvatske poljoprivrede“, poručio je predsjednik Vlade Plenković.

Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednicaVlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić,ministar financija Zdravko Marić i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.