Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 17. 4. 2018.

Posjet glavnog tajnika Vijeća Europe Thorbjørna Jaglanda

Prioriteti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe bit će borba protiv korupcije, decentralizacija, zaštitu prava nacionalnih manjina i zaštita kulturne baštine

Premijer Plenković primio je posjet glavnog tajnika Vijeća Europe Thorbjørna Jaglanda. Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Predsjednik Vlade Plenković istaknuo je da Hrvatska visoko cijeni članstvo u Vijeću Europe te pristupanje toj paneuropskoj organizaciji 1996. godine smatra jednim od prvih velikih uspjeha svoje vanjske politike.

Razgovaralo se o predstojećem predsjedanju Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe koje će Hrvatska preuzeti na sastanku Odbora ministara 18. svibnja 2018. u Kopenhagenu. Predsjedanje će trajati do 21. studenoga 2018, kada će ulogu predsjedateljice preuzeti Finska.

Kao prioritete hrvatskog predsjedanja predsjednik Vlade Andrej Plenković je naveo borbu protiv korupcije, decentralizaciju u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave, učinkovitu zaštitu prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina te zaštitu kulturne baštine i kulturne rute. Za vrijeme hrvatskog predsjedanja predviđeno je 26 događaja, koji će biti prilika za promicanje tih tema, promidžbu Hrvatske i jačanje zajedničkih vrijednosti, posebno na području ljudskih prava.

Uz sadržajne i organizacijske aspekte hrvatskog predsjedanja razgovaralo se i o postojećim izazovima u Europi, aktualnim temama, situaciji unutar Vijeća Europe te o razvoju konvencijskog prava.