Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Zaštita autohtonih proizvoda – odgovor Europske komisije

Europska komisija: daljnje pojednostavljenje politike kvalitete Unije jedan je od glavnih prioriteta naše poljoprivredne politike

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković uputio je 30. listopada o.g. pisani upit u vezi postupka zaštite autohtonih proizvoda. Navodeći kako se postupak zaštite autohtonih proizvoda provodi zbog specifičnosti nekog proizvoda na globalnom ili europskom tržištu te kako se oni štite zemljopisnim odlukama radi prepoznatljivosti, stvaranja identiteta, ali i više cjenovne kategorije Plenković je istaknuo kako postupci često traju dugo, čak i do pet godina. Slijedom navedenog Plenković se zanimao koje mjere Europska komisija može predložiti kako bi taj proces bio jednostavniji i učinkovitiji.

U odgovoru povjerenika  za poljoprivredu i ruralni razvoj Phila Hogana od 23. prosinca o. g. stoji:

»Uvaženi zastupnik vjerojatno upućuje na postupak registracije zaštićene oznake izvornosti (ZOI) Istarski pršut/Istrski pršut koji je bio dugotrajan. U tom je postupku uložen prigovor, što je stranama u tom konkretnom slučaju omogućilo da postignu zadovoljavajući dogovor o oznaci zemljopisnog podrijetla za više zemalja. Ostali zaštićeni hrvatski nazivi za prehrambene proizvode registrirani su nakon postupaka koji su trajali od 12 do 18 mjeseci na razini Unije. Komisija je u svim slučajevima od podnositelja zahtjeva trebala tražiti dodatna objašnjenja. 

Trajanje postupaka za dobivanje zaštićene oznake izvornosti (ZOI) na razini Unije već je znatno skraćeno stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1151/2012 u siječnju 2013. Komisija međutim nema utjecaja na trajanje postupaka podnošenja zahtjeva na nacionalnoj razini. Daljnje pojednostavnjivanje politike kvalitete Unije jedan je od glavnih prioriteta poljoprivredne politike Europske komisije.«